Chatarina Eriksson är vice sekreterare i Styrelsen för Kvninnliga Tandläkare Klubben